May 28 2021

LTD visuotinis susirinkimas

Gerbiami Lietuvos teisininkų draugijos nariai,

Maloniai pranešame, jog 2021-05-28 vyks Lietuvos teisininkų draugijos (toliau – LTD) Visuotinis susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas).

Visuotinio susirinkimo vieta Vilniaus universiteto Botanikos sode, Kairėnų g. 43, Vilniuje

Visuotinio susirinkimo registracijos pradžia 14:30 val.

Visuotinis susirinkimas 15:30 val.

 

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. LTD Valdybos ataskaita. Pranešėjas LTD pirmininkas dr. Arnas Paliukėnas.

LTD Valdybos ataskaitos tvirtinimas.

  1. LTD 2020 metų metinė finansinė atskaitomybė. Pranešėja Eugenija Stungienė.

LTD 2020 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

  1. LTD Revizijos komisijos ataskaita. Pranešėjas LTD Revizijos komisijos pirmininkas Jonas Udris.

LTD Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

  1. Kiti klausimai.

 

Atsižvelgiant į besikeičiančią pandeminę situaciją, visuotinio susirinkimo metu visi laikysimės nustatytų ir tuo metu galiojančių reikalavimų bei ribojimų. Detalesnė informacija bus teikiama ir pildoma artėjant visuotinio susirinkimo datai.

LTD Skyrių pirmininkus prašome pateikti sumokėjusių narių sąrašus bei užtikrinti sumokėto nario mokesčio dalies pervedimą į LTD atsiskaitomąją sąskaitą banke (LT117300010002462494, Swedbank, AB) iki 2021-05-14 (imtinai), siekiant nustatyti tikslų balso teisę turinčių narių skaičių (LTD Statuto 6.2 p.).

 

Negalintys dalyvauti Visuotiniame susirinkime nariai gali pasirašyti balso perleidimo sutartis.

Primename, kad LTD narys, kuriam perleista teisė balsuoti, gali atstovauti ne daugiau kaip 5 LTD narius. Minėtos sutarties forma pridedama.

 

Balsavimo teises perleidimas LTD 2021