Mar 27 2020

ATIDĖTA / LTD visuotinis susirinkimas

Gerbiami Lietuvos teisininkų draugijos nariai,

atsižvelgiant į visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtą karantiną, Lietuvos teisininkų draugijos visuotinis susirinkimas yra atidedamas. Saugokime savo ir kitų sveikatą!

 

LTD Visuotinio susirinkimo programa:

12:00 val. – Registracija.

13:00 val. – Konferencija, skirta LTD šimtmečiui paminėti;

Visuotinis susirinkimas.

Po susirinkimo kviečiame narius pabendrauti neformalioje aplinkoje.

 

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. LTD Valdybos ataskaita. Pranešėjas LTD pirmininkas dr. Arnas Paliukėnas.

LTD Valdybos ataskaitos tvirtinimas.

  1. LTD 2019 metų metinė finansinė atskaitomybė. Pranešėja Eugenija Stungienė.

LTD 2019 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

  1. LTD Revizijos komisijos ataskaita. Pranešėjas LTD Revizijos komisijos pirmininkas Jonas Udris.

LTD Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

  1. Kiti klausimai.

Primename, kad likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki LTD visuotinio susirinkimo, nariai turi būti sumokėję nario mokestį.

Negalintys dalyvauti Visuotiniame susirinkime nariai gali pasirašyti balso perleidimo sutartis (LTD narys, kuriam perleista teisė balsuoti, gali atstovauti ne daugiau kaip 5 LTD narius).

 

Pagarbiai,

Dr. Arnas Paliukėnas

Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas

 

  • Data: 27 March 2020
  • Laikas:
  • Tel: +370 647 22221
  • El.paštas: info@ltdraugija.lt
  • Puslapis::