2022-04-08

LTD visuotinis susirinkimas

2022-04-08 vyks Lietuvos teisininkų draugijos (toliau – LTD) Visuotinis susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas).

Visuotinio susirinkimo vieta – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius.

 

Visuotinio susirinkimo registracijos pradžia 13.00 val.

 

LTD  Visuotinio susirinkimo programa:

13.00 val. – Registracija.

14.00 val. – Visuotinio susirinkimo pradžia.

Sveikinimo kalbos, Visuotinis susirinkimas;

Tarybos posėdis.

 

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

 1. LTD Valdybos ataskaita. Pristato LTD pirmininkas Arnas Paliukėnas.

LTD Valdybos ataskaitos tvirtinimas.

 1. LTD 2021 metų metinė finansinė atskaitomybė. Pristato Eugenija Stungienė.

LTD 2021 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

 1. LTD Revizijos komisijos ataskaita. Pristato LTD Revizijos komisijos pirmininkas Jonas Udris.

LTD Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

 1. LTD Tarybos rinkimai.
 2. LTD Revizijos komisijos rinkimai.
 3. LTD Garbės Teismo rinkimai.
 4. Kiti klausimai.

 

LTD Tarybos posėdžio darbotvarkė:

 1. LTD Pirmininko rinkimai.
 2. LTD vicepirmininkų rinkimai.
 3. LTD sekretoriaus rinkimai.
 4. LTD Valdybos rinkimai.
 5. Kiti klausimai.

 

Taip pat maloniai primename, kad remiantis aktualia LTD Statuto redakcija, balso teisę Visuotiniame susirinkime turi nariai, susimokėję nario mokestį (30 Eur) už 2022 m. iki 2022-03-24 (imtinai).

 

Negalintys dalyvauti Visuotiniame susirinkime nariai gali pasirašyti balso perleidimo sutartis.

Primename, kad LTD narys, kuriam perleista teisė balsuoti, gali atstovauti ne daugiau kaip 5 LTD narius. Minėtos sutarties forma pridedama.

Balsavimo perleidimas LTD 2022