Mirė teisininkas Zenonas Namavičius

Su liūdesiu pranešame, kad vakar mirė atkurtos LTD pirmasis pirmininkas, žymus teisėtyrininkas, VU TF

Continue Reading →