LTD TARYBOS POSĖDIS

Gerbiami Lietuvos tesininkų draugijos nariai,

Informuojame, kad 2018 m. kovo 16 d., 17 val., Druskininkuose, Maironio g. 2, sanatorijos “Belorus” patalpose, planuojamas LTD Tarybos posėdis. Už patalpas atsakinga LTD Druskininkų skyriaus pirmininkė Leonora Jakubauskienė.

LTD Tarybos posėdžio darbotvarkė:

  1. Pasirengimas Pasaulio Lietuvių teisininkų kongresui (forumui) (planuojamas 2018 m. rugsėjo 21/22 d.).
  2. Pasirengimas LTD visuotiniams susirinkimui (planuojamas 2018 m. balandžio 20 d., pakartotinas 2018 m. gegužės 4 d.).
  3. Pasirengimas LTD Vasaros sąskrydžiui 2018 m. (atsakingas LTD Kauno skyrius, planuojamas 2018 m. gegužės 25-27 d.).
  4. LTD Statuto pakeitimų projekto svarstymas.
  5. Einamieji klausimai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bus pakartotinai svarstomas LTD Statuto pakeitimų projektas, kuriam buvo pritarta LTD Tarybos posėdžio metu, kuris vyko 2016-11-04.

Nurodyta infromacija ir minėtas LTD Statuto pakeitimų projektas buvo išsiųsti LTD Tarybos nariams nustatyta tvarka el. paštais.

Po posėdžio planuojamas LTD Druskininkų organizuojamas vakaras:

LTD Druskininkų skyrius malonia kviečia

Kviečiame visus norinčius dalyvauti!

LTD Valdyba

Olga Kilkinova, LTD sekretorė