2019 M. LTD VISUOTINIS ATASKAITINIS – RINKIMINIS SUSIRINKIMAS, SKIRTAS LTD ATKŪRIMO 30-MEČIUI

Gerbiami Lietuvos teisininkų draugijos nariai,

Informuojame, kad šaukiamas Lietuvos teisininkų draugijos (toliau – LTD) visuotinis-rinkiminis susirinkimas, kuris vyks 2019-03-01 Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto JR2 (Jungiamųjų rūmų 2 auditorijoje) – Alumni auditorijoje, adresu Saulėtekio al. 9 I-rūmai, 10222 Vilniuje.

Dėl LTD visuotinio-rinkiminio susirinkimo tikslaus laiko, programos, pakartotino LTD visuotinio-rinkiminio susirinkimo datos, laiko ir vietos informacija bus pateikta vėliau. Taip pat vėliau bus pateikta kita svarbi informacija.

Primename, kad iki LTD visuotinio-rinkiminio susirinkimo visi LTD nariai turi būti susimokėję nario mokestį – 30 Eur taip, kaip nurodyta LTD Statuto 6.2 punkte:

“6.2. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių, sumokėjusių nario mokestį likus ne mažiau, nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki šaukiamo susirinkimo.”

LTD sekretorė Olga Kilkinova