2019 m. Visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, skirtas LTD atkūrimo 30-mečiui

Gerbiami Lietuvos teisininkų draugijos nariai,

Maloniai primename, jog 2019-03-01 vyks Lietuvos teisininkų draugijos (toliau – LTD) atkūrimo 30-mečiui skirtas Visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas).

Visuotinio susirinkimo vieta Vilniaus universiteto Teisės fakulteto JR2 (Alumni) auditorijoje, Saulėtekio al. 9, I-rūmuose, Vilniuje.

Visuotinio susirinkimo registracijos pradžia 13.00 val.

LTD atkūrimo 30-mečiui skirto Visuotinio susirinkimo programa:

13.00 val. – Registracija.

14.00 val. – Visuotinio susirinkimo pradžia.

Iškilmingas LTD atkūrimo 30-mečio paminėjimas.

LTD pirmininko Vytauto Nekrošiaus sveikinimo žodis.

Stasio Šedbaro šventinis pranešimas LTD atkūrimo 30-mečio proga.

Eduardo Jono Monkevičiaus pranešimas – knygos apie Petrą Leoną pristatymas.

Visuotinis susirinkimas.

Tarybos posėdis.

Furšetas.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. LTD Valdybos ataskaita. Pristato LTD pirmininkas Vytautas Nekrošius.

LTD Valdybos ataskaitos tvirtinimas.

2. LTD 2018 metų metinė finansinė atskaitomybė. Pristato Eugenija Stungienė.

LTD 2018 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

3. LTD Revizijos komisijos ataskaita. Pristato LTD Revizijos komisijos pirmininkas Jonas Udris.

LTD Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

4. Dėl teisinių profesijų tarpusavio bendradarbiavimo etikos principų. Pranešėjas LTD pirmininkas Vytautas Nekrošius.

5. LTD Tarybos rinkimai.

6. LTD Revizijos komisijos rinkimai.

7. LTD Garbės Teismo rinkimai.

8. Kiti klausimai.

LTD Tarybos posėdžio darbotvarkė:

1. LTD Pirmininko rinkimai.

2. LTD vicepirmininkų rinkimai.

3. LTD sekretoriaus rinkimai.

4. LTD Valdybos rinkimai.

5. Kiti klausimai.

Taip pat maloniai primename, kad pagal LTD Statuto aktualią redakciją, balso teisę Visuotiniame susirinkime turi nariai, susimokėję nario mokestį (30 Eur) už 2019 m. iki 2019-02-14 (imtinai).

Negalintys dalyvauti Visuotiniame susirinkime nariai gali pasirašyti balso perleidimo sutartis.

Primename, kad LTD narys, kuriam perleista teisė balsuoti, gali atstovauti ne daugiau kaip 5 LTD narius. Minėtos sutarties forma bus išsiųsta LTD skyrių pirmininkams el. paštu.

LTD pirmininko prof. habil. dr. Vytauto Nekrošiaus vardu

LTD sekretorė Olga Kilkinova