Mirė teisininkas Zenonas Namavičius

Su liūdesiu pranešame, kad vakar mirė atkurtos LTD pirmasis pirmininkas, žymus teisėtyrininkas, VU TF mokslininkas, ambasadorius Zenonas Namavičius.

Lietuvos teisininkų draugija reiškia nuoširdžią užuojautą Zenono Namavičiaus šeimai, artimiesiems bei draugams.