Netekome advokato Vytauto Zabielos

Vos praėjo savaitė po to, kai visam laikui atsisveikinome su pirmuoju atkurtos Lietuvos teisininkų draugijos pirmininku dr. Zenonu Namavičiumi.
Netekome ir pirmojo atkurtos LTD vicepirmininko advokato Vytauto Zabielos.
Vytautas Zabiela 1988 m. gruodžio 10 d. iš visos Lietuvos susirinkusių ir nusprendusių atkurti Petro Leono 1920 m. įkurtą organizaciją teisininkų buvo išrinktas į dešimties žmonių Organizacinį komitetą, kuris 1989 m. kovo 4 d. sušaukė atkuriamąjį LTD visuotinį susirinkimą. Kolegos Vytauto indėlis organizuojant šį renginį buvo didžiulis, o jo metu išrinkta LTD valdyba posėdžiaudavo Vytauto Zabielos vadovaujamoje advokatų kontoroje Jogailos gatvėje Vilniuje.
V. Zabiela 2000 m. Pirmininkavo septynių narių visuomeniniam Tarptautiniam tribunolui komunizmo nusikaltimams įvertinti, kuris, dalyvaujant visuomeniniams teisėjams iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Vokietijos ir Rumunijos, paskelbė nuosprendį. Tai kol kas vienintelis pasaulyje, nors ir visuomeninis, nusikalstamos ideologijos įvertinimas.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Vytauto Zabielos šeimai ir artimiesiems.