LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS POZICIJA DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ

Lietuvos teisininkų draugijos Taryba, 2019 lapkričio 08 d. susirinkusi į posėdį Alytuje, išreiškė vieningą Lietuvos teisininkų draugijos poziciją dėl Lietuvos Respublikos Seimui pateiktų Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 12, 16, 22, 23, 24, 35, 36, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 64 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 6, 9, 10(1), 22, 34, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 10(2) straipsniu ir 10(2) straipsnio pernumeravimo bei pakeitimo įstatymo projekto ir Antstolių įstatymo Nr. IX-876 5, 8, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 30, 34, 35, 36 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

Lietuvos teisininkų draugijos nuomone, minėtų įstatymų pakeitimų įstatymų projektus lydinčiuose dokumentuose deklaruojami pakeitimų tikslai negali būti pasiekti tokiomis priemonėmis, kokios siūlomos teikiamais įstatymų pakeitimų projektais.  Tuo tarpu žala, kurią gali sukelti ir, tikėtina, sukels minėtų įstatymų pakeitimai, gali būti didelė ir ilgalaikė.

LTD pozicija pateikta Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui bei Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui