EK pirmininko pavaduotojos V.Jourovos reakcija į LTD kreipimąsi

Lietuvos teisininkų draugija kreipėsi į įvairias Lietuvos ir ES institucijas dėl Rusijos inicijuojamo Lietuvos teisėjų, nagrinėjančių okupacinės valstybės agresijos prieš Lietuvą 1991 m. sausio 13 d. bylą, persekiojimo. Džiaugiamės EK vicepirmininkės reakcija bei dalinamės jos pareiškimu.

„Europos Komisija žino apie Rusijos valdžios institucijų veiksmus prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, susijusius su tragiškų įvykių Vilniuje 1991 m. sausio 13 d. tyrimu. Šie veiksmai prieštarauja Rusijos įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę.

Europos Komisija visiškai atmeta bet kokius teiginius, kuriais siekiama iškreipti istoriją arba pavaizduoti aukas kaip smurtautojus. Komisija visiškai solidarizuojasi su Lietuva, Lietuvos žmonėmis ir jos nepriklausomais teismais.

Bet koks išpuolis prieš ES valstybės narės teismines institucijas – tai išpuolis prieš teisinės valstybės principą visoje Europos Sąjungoje. 

Pasakysiu aiškiai: Interpolo „raudonojo perspėjimo“ sistema neturėtų būti piktnaudžiaujama politiniais tikslais. Galite būti tikri, kad, jei Rusijos vyriausybė tokį perspėjimą pateiks, Europos Komisija imsis visų veiksmų, kad sumažintų bet kokį neigiamą poveikį jame nurodytiems asmenims.

Pritarčiau politiniam įsipareigojimui, pagal kurį 26 valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų nedelsdamos pranešti Lietuvai, jei Rusijos vyriausybė pateiktų atitinkamų asmenų arešto orderius ir ekstradicijos prašymus. 

Laisvė, demokratija, teisinė valstybė, saviraiškos laisvė – tai Europos Sąjungos pagrindas, ir mes jas ginsime nuo bet kokio kišimosi iš išorės.“

Nuorodą į pranešimą rasite čia:https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/jourova/announcements/statement-vice-president-jourova-actions-russian-authorities-against-lithuanian-judges-prosecutors_en?fbclid=IwAR3PqUyv3rOWKB24JMVrpsEs6g73d0MbKdUEHo3Ao8i27-vVRivqGz3hjYI