LTD valdybos kreipimasis “Neadekvatus teisėjų darbo užmokestis – grėsmė Lietuvos teisinei valstybei”

Pradėdami atkurtos Lietuvos valstybės ketvirtąją dešimtį, daugelį šiuolaikinės teisinės valstybės elementų jau laikome savaime suprantamais. Demokratinė santvarka, valdžių padalijimas, asmens teisių apsauga – tai yra pagrindiniai teisinės valstybės bruožai, kuriuos išreiškia ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, ir pagrindiniai tarptautiniai susitarimai, prie kurių jungėsi Lietuva, siekdama narystės tarptautinėje bendrijoje bei Europos Sąjungoje. Vis tik retai užsimenama, kad šie principai būtų tik popieriniai, jei ne teismų nepriklausomomumas, kuris ir leidžia įgyvendinti viešosios valdžios kontrolę, užtikrinti asmens teisių veiksmingą gynimą. Jis neleidžia konsoliduoti valdžios vienos politinės jėgos ar vykdomosios valdžios rankose demokratijos ar asmens teisių sąskaita, didina pasitikėjimą valstybe ir jos gebėjimais.

Vis tik konstitucinis teismų nepriklausomumo principas nėra duotybė savaime. Apie realius pavojus teismų nepriklausomumui ir tuo pačiu visam teisinės valstybės egzistavimui šiuo metu pagrįstai kalbama Lenkijoje. Politinės valdžios galimybė įtakoti teismų sudėtį, riboti teisėjų nepriklausomumą drausminėmis ir karjeros ribojimo priemonės yra akivaizdūs įrodymai, kad Europos teisinės minties pasiekimai net ir 21 amžiuje neeliminuoja siekių turėti paklusnius teismus. Teisinių krizių apraiškos Lenkijoje, Vengrijoje iliustruoja, kad postsovietinės valstybės nėra imunizuotos, o galbūt kaip tik yra labiau pažeidžiamos.

Teisinė valstybė yra visų mūsų rūpestis ir pareiga. Būdami įsitikinę, kad teisinės valstybės garantas – nepriklausomų ir kvalifikuotų teismų efektyvi veikla, kviečiame Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę neatidėliojant spręsti šią problemą – kartu su teisėjų savivalda svarstyti naują teisėjų darbo apmokėjimo ir darbo užmokesčio indeksavimo tvarką. Esame pasirengę suteikti ekspertinę pagalbą ir dalyvauti daugiašaliame dialoge, padedant rasti tinkamiausius Lietuvai sprendimus. Tam yra reikalingas tiek valdžių bendradarbiavimas, geranoriškumas, tiek ir sąmoningos visuomenės palaikymas. Šiandieninė situacija negali būti laikoma patenkinama ir manome, kad esame stipriai priartėję prie Konstitucijos bei Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų pažeidimo ribos, o galbūt ją ir peržengę.

Visą pranešimo tekstą rasite čia: