Dėl kandidatų į savivaldybių rinkimų komisijas

2023-03-05 vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai.

Lietuvos teisininkų draugija gali teikti kandidatus į savivaldybių rinkimų komisijas.

Prašome visus narius teikti kandidatūras į rinkimų komisijas bei komisijų pirmininkus! 

Dėl kandidatavimo kreipkitės į savo skyriaus pirmininką/-ę!

Primename, kad savivaldybių rinkimų komisijos nariu gali būti pasiūlytas aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis asmuo. Pirmenybė teikiama asmenims, gyvenantiems ar dirbantiems savivaldybės, kuri visa ar jos dalis priskirta šiai rinkimų apygardai, teritorijoje (bet gali būti ir gyvenantis ar dirbantis kitur). Pagal Rinkimų kodeksą, savivaldybių rinkimų komisijų nariu gali būti siūlomas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turi būti nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu su užsienio valstybe, ne jaunesnis nei 18 metų, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje. Taip pat turi atitikti šias nuostatasa) likus 65 dienoms iki rinkimų dienos nėra nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį; b) teismo nėra pripažintas neveiksniu su rinkimų teisės įgyvendinimu susijusiose srityse; c) neatlieka tikrosios karo tarnybos arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos; d) nėra statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuris likus 65 dienoms iki rinkimų dienos nebus išėjęs į pensiją; e) pagal įstatymus ar statutus gali dalyvauti politinių organizacijų veikloje;f) neina teisėjo pareigų; g) apkaltos proceso tvarka nėra pašalintas iš pareigų arba netekęs Seimo nario mandato per paskutinius 10 metų.

            Taip pat pagal Rinkimų kodeksą komisijos nariu negali būti asmuo, atleistas iš rinkimų arba referendumo komisijos nario pareigų, už rinkimų ar Referendumo įstatymo pažeidimą ir nuo šio atleidimo nėra praėję penkeri metai.

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininku gali būtiskiriamas asmuo, turintis darbo Vyriausiosios rinkimų komisijos arba apygardos ar savivaldybės rinkimų komisijos pirmininku ar nariu patirties arba darbo apylinkės rinkimų komisijos pirmininku patirties.

Primename, kad darbas komisijose yra apmokamas (Rinkimų kodekso 51 str.).