Ieškomi asmenys į savivaldybių rinkimų komisijas bei jų pirmininkus

2024 m. gegužės 12 d. vyks Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai ir referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo. 


Šiuo metu yra renkami kandidatai į savivaldybių rinkimų komisijas.
Lietuvos teisininkų draugija gali pasiūlyti asmenis į komisijas, kurie turi aukštąjį teisininį išsilavinimą. Pirmenybė teikiama tiems asmenims, kurie gyvena ar dirba toje savivaldybės teritorijoje.


Rinkimų kodeksas numato, jog savivaldybių rinkimų komisijų nariu gali būti siūlomas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis teisę būti renkamas Seimo nariu (netaikant kandidatui į Seimo narius nustatyto  reikalavimo dėl amžiaus, bet ne jaunesnis kaip 18 m.) – tai yra asmuo, nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu su užsienio valstybe bei nuolat gyvenantis Lietuvoje; asmuo yra baigęs atlikti bausmę ir (ar) baudžiamojo poveikio priemonę; asmuo, nesantis teismo pripažintas neveiksniu su rinkimų teisės įgyvendninimu susijusiose srityse.


Rinkimų komisijos nariais negali būti teisėjai, kol eina šias pareigas, taip pat asmenys, rinkimų dieną atliekantys tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; statutinės institucijos ar įstaigos pateigūnai; asmenys, kurie pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinių organizacijų veikloje; įstatymų nustatyta tvarka esantys uždraustos organizacijos nariais.


Be to, Rinkimų kodeksas numato draudimą komisijos nariu būti asmeniui, atleistam iš rinkimų arba referendumo komisijos nario pareigų, už rinkimų ar Referendumo įstatymo pažeidimą ir nuo šio atleidimo nėra praėję penkeri metai.

Atkreipiame dėmesį, jog kandidatai į rinkimų komisijų pirmininkus turi turėti darbo Vyriausiosios rinkimų komisijos arba apygardos ar savivaldybės rinkimų komisijos pirmininku ar nariu patirties arba darbo apylinkės rinkimų komisijos pirmininku patirties.

Dėl kandidatavimo susisiekite su savo miesto LTD skyriaus pirmininku/-e.