LEITUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS KREIPIMASIS

Lietuvos teisininkų draugijos (toliau – Draugija) nariai,

Nenumaldomai artėjant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, Draugijos valdyba bendru sutarimu nutarė kreiptis į Draugijos narius ir kitus Lietuvos teisininkų bendruomenės narius, kviečiant artėjančiuose rinkimuose, reitinguojant pasirinktos politinės partijos narius ir balsuojant už konkrečius kandidatus, pasirinkti aukštos kompetencijos teisininkus, aktyviai dalyvaujančius teisinės valstybės idėjų įtvirtinime bei kovojančius su teisinio nihilizmo apraiškomis.

Manome, kad kuo daugiau teisininkų bus Lietuvos Respublikos Seime, tuo labiau įstatymų leidyba atitiks žmogaus teisių apsaugos ir teisės viršenybės principus, o valstybės politika bus nukreipta į asmens autonomijos apsaugą bei tinkamą viešo intereso gynimą tose srityse, kuriose tai yra tikrai būtina.

Lietuvos teisininkų draugijos Valdyba, 2016-09-29