LTD SVEIKINIMAS VASARIO 16-OSIOS PROGA

Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!!!

Nemaža Baltų jūra matė vėjų,

Bet upės čia nepakeitė srovės…

Kaip Lietuva prie Nemuno stovėjo,

Taip tebestovi ir toliau stovės…

(Eduardas Mieželaitis)

Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas Vytautas Nekrošius

Lietuvos teisininkų valdybos vardu