2017-02-27 SUSITIKIMAS FINANSININŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOJE

2017-02-27 Lietuvos teisininkų draugijos (toliau – LTD) atstovai: LTD pirmininkas Vytautas Nekrošius, LTD Valdybos nariai: Stasys Šedbaras, Svajonė Šaltauskienė, Ignas Vėgėlė, Marius Vaščėga, Vidmantas Egidijus  Kurapka, LTD Vilniaus skyriaus narys Dainius Kubilius dalyvavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (toliau – FNTT) susitikime su FNTT direktoriumi Kęstučiu Jucevičiumi ir kitais FNTT atstovais.

Susitikimo metu aptarti klausimai, susiję su Baudžiamojo kodekso pataisomis (šiuo metu didelės vertės PVM (pridėtinės vertės mokesčio) ir motinystės pašalpų grobstymas yra traktuojami kaip sunkūs nusikaltimai, o už kitų mokesčių vengimą teisiama kaip už paprastą vagystę), aptarta nusikalstamų  veikų finansų sistemai problematika, tendencijos, FNTT prioritetinės tyrimų kryptys. Akcentuotas PVM ir sandorių, taip pat visų gautų pajamų nefiksavimas buhalterinėje apskaitoje, taip slepiant realų veiklos mastą bei apyvartą. Kalbėta ir apie lengvatinio apmokestinimo kompanijų panaudojimą ūkinėje finansinėje veikloje, siekiant sumažinti mokestinę bazę, LTD nariai buvo supažindinti su FNTT tyrimais Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse.

LTD sekretorė Olga Kilkinova