LTD SVEIKINIMAS KOVO 11-OSIOS PROGA

Laisvės ir tiesos šviesoje nuoširdžiai sveikiname visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena! 

Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas Vytautas Nekrošius

Lietuvos teisininkų valdybos vardu