LTD BRIUSELIO SKYRIAUS NARIŲ SUSITIKIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIU ANDRIUMI KUBILIUMI

2017-11-23 Lietuvos teisininkų draugijos (toliau – LTD) Briuselio skyriaus nariai susitiko su buvusiu Lietuvos Ministru Pirmininku, dabartiniu Lietuvos Respublikos Seimo nariu p. Andriumi Kubiliumi.

A. Kubilius apsilankė Briuselyje rytų partnerystės Summit‘o išvakarėse su tikslu dar kartą pristatyti Europos Sąjungos politikams ir vadovams finansinės paramos Ukrainai planą.

Rytinio susitikimo metu susirinkusieji dalijosi įžvalgomis apie Lietuvos iniciatyvą, politinę ir ekonominę situaciją rytų partnerėse bei jų daromą pažangą. A. Kubilius su LTD Briuselio skyriaus nariais pasidalino savo patirtimi bandant pritraukti kitas Europos Sąjungos sostines įgyvendinti Maršalo planą Ukrainai. Pasak A. Kubiliaus, Ukraina yra esminė rytų partnerystės grandis. Todėl vien tik intencijų stiprinti bendradarbiavimą nebeužtenka, nuo šiol reikia konkrečių veiksmų ir piliečiams matomų projektų. Potencialas Europos Sąjungos investicijoms Ukrainoje yra labai didelis ir tai turėtų teigiamą poveikį Europos ekonomikai.

Diskusijos metu trumpai apžvelgtos buvo ir Lietuvos aktualijos, Europos Sąjungos politikos matomumas Lietuvoje, Lietuvos aktyvumas bei įtaka tarptautinėje erdvėje.

LTD Briuselio skyriaus vardu dėkojame p. Andriui Kubiliui už įdomią ir turiningą diskusiją.

LTD Briuselio skyrius įsteigtas 2010 metais ir jungia daugiau nei 50 Belgijoje bei aplinkinėse valstybėse dirbančių lietuvių teisininkų.

LTD Briuselio skyriaus tikslai – sudaryti sąlygas Lietuvos teisininkams bendrauti neformalioje aplinkoje, keistis žiniomis ir patirtimi bei organizuoti profesinius ir socialius renginius nariams.

Skyrius bendradarbiauja su kitomis profesinėmis lietuvių organizacijomis: Londono Sičio lietuvių klubu (LCLC), „Global Lithuanian Leaders (GLL) organizacija; palaiko ir dalyvauja „LT Big Brother“ mentorystės programoje.

LTD sekretorė Olga Kilkinova