LTD Pasvalio skyrius

Pirmininkas – Inga Grigelionienė, daujenu2@gmail.com