LTD Kauno skyrius

Pirmininkas – Kristina Imbrasienė, el. p. kimbrasiene@gmail.com

http://www.ltdkaunas.lt/