Lietuvos teisininkų draugijos visuotinis susirinkimas


Informuojame, kad Lietuvos teisininkų draugijos visuotinis susirinkimas vyks 2024-03-22, penktadienį, Vilniaus universitete.

Kaip ir kasmet, artėjant LTD visuotiniam susirinkimui, laukiame skyrių metinių finansinių ataskaitų iki 2024-03-08  (imtinai) (siųsti tiesiogiai buhalterei).

Taip pat primename, kad remiantis aktualia LTD Statuto redakcija, balso teisę Visuotiniame susirinkime turi nariai, susimokėję nario mokestį (30 Eur) už 2024 m. iki 2024-03-07 (imtinai).

LTD Skyrių pirmininkų prašome pateikti (a) susimokėjusių narių sąrašus bei (b) užtikrinti sumokėto nario mokesčio dalies pervedimą į LTD atsiskaitomąją sąskaitą banke (LT117300010002462494, AB Swedbank) iki 2024-03-11 (imtinai), siekiant nustatyti tikslų balso teisę turinčių narių skaičių. Informaciją siųsti el.paštu info@ltdraugija.lt.

Numatoma programa:

Visuotinio susirinkimo vieta Vilniaus universiteto Aula Parva (Mažoji aula), Universiteto g. 3, Vilnius.

Visuotinio susirinkimo registracijos pradžia 14:00 val.

Visuotinis susirinkimas 15:00 val.

            Prieš visuotinį susirinkimą vyks paskaita, skirta Lietuvos teisininkų draugijos atkūrimo 35-mečiui paminėti.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

1.       LTD Valdybos ataskaita. Pranešėjas LTD pirmininkė doc. dr. Vigita Vėbraitė.

   LTD Valdybos ataskaitos tvirtinimas.

2. LTD 2023 metų metinė finansinė atskaitomybė. Pranešėja Eugenija Stungienė.

    LTD 2023 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

3. LTD Revizijos komisijos ataskaita. Pranešėjas LTD Revizijos komisijos pirmininkas Jonas Udris.

    LTD Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

4. Kiti klausimai.

Negalintys dalyvauti Visuotiniame susirinkime nariai gali pasirašyti balso perleidimo sutartis.

Primename, kad LTD narys, kuriam perleista teisė balsuoti, gali atstovauti ne daugiau kaip 5 LTD narius. Minėtos sutarties forma pridedama.

Lauksime visų atvykstant!